onsdag 29. august 2012

ASEA
Et nytt spennende produkt.
Våre celler lager et verktøy som heter Redox Signal Molekyl. Oppgavene til disse molekylene er:
- Beskytte celler mot skade.
- Reparere celler som har blitt skadet.
- Erstatte celler som er for skadet til å repareres.
- Hjelpe cellene med å ta opp antioksydenter og andre næringsstoffer.