søndag 9. oktober 2011Ørelys

Edit 74 år oppsøkte klinikken i slutten av august. Hun er vanligvis bruker av høreapparat, men hadde i lang tid ikke brukt apparatet. Edit klagde over "dotter" i ørene, mye voksdannelse og kløe. Disse plagene medførte ifølge henne at hørselen ble ytterligere nedsatt, i tillegg klaget hun over susing i hodet, nedsatt konsentrasjon og følelse av ustøhet når hun gikk. Etter et par behandlinger forandret symptomene seg, hørselen bedret seg, susingen i hodet avtok, konsentrasjonen kom tilbake og ustøheten ble borte.