onsdag 20. januar 2010

UTBRENTHET

I siste utgave av Allers leste jeg om en kvinne som hadd slitt med muskelsmerter, mageproblemer og utmattelse i årevis. Endelig er det noen som tar kvinner på alvor, hun hadde gått fra den ene til den andre for å få hjelp uten at det hadde lykes noe særlig. Da hun tok en hårprøve, fikk analysert hvilke mineraler hun burde ta samt et kostforslag, og etter at hun hadde fulgt anviste kur forandret livet seg. Det er trist at den etablerte skolemedisinen har problemer med å akseptere andre løsninger enn hva de har blitt undervist i. Jeg er helt overbevist om at mange fler ville fått hjelp dersom myndighetene turte å inkludere fler i det i det etablerte helsemiljøet. Det er vel ikke snakk om at noen skal ta over for andre, men at det kan skje et samarbeid som kommer pasienten til gode. Dette er mitt hjertesukk. Artikkelen fikk meg i godt humør.
For mer informasjon klikk her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar